0 (0 نظر )
{{variablePriceDiscount}} تومان

{{variablePrice}} تومان

تماس بگیرید

 • برند : تسکین طب

 • بانداژ ترقوه (قوزبند روزانه)

  • تأييدشده وزارت بهداشت
  • اصلاح سريع وضعيت بدن
  • نازک و نامرئي از زير لباس
  • قابليت استفاده بلندمدت
  • توصيه‌شده توسط پزشکان
  • سبک و راحت
  • مردانه و زنانه
 • 0 (0 نظر )
{{percent}}%
{{variablePriceDiscount}} تومان

{{variablePrice}} تومان

تماس بگیرید

{{variablePriceDiscount}} تومان

{{variablePrice}} تومان

تماس بگیرید