0 (0 نظر )
{{variablePriceDiscount}} تومان

{{variablePrice}} تومان

تماس بگیرید

 • برند : تسکین طب

 • آويز دست

  • تأييدشده وزارت بهداشت
  • نگهدارنده و محافظ بازو
  • توصيه‌شده توسط پزشکان
  • قابليت استفاده بلندمدت
  • کمترين فشار روي گردن
  • مناسب براي هر دو دست
  • مردانه و زنانه
 • 0 (0 نظر )
{{percent}}%
{{variablePriceDiscount}} تومان

{{variablePrice}} تومان

تماس بگیرید

{{variablePriceDiscount}} تومان

{{variablePrice}} تومان

تماس بگیرید